W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Klauzula informacyjna - korespondencja elektroniczna

XML

Treść


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO − informuję, że:

1.   Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Łodzi przy ul. Gen. Romualda Traugutta 25, (90-001 Łódź); tel. 42 637 70 28
 
2.   Inspektor Ochrony Danych
W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: e-mail iod@synergiaconsulting.pl pod numerem telefonu 500 610 605 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 
3.    Cele i podstawy przetwarzania
Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
   1) skontaktowania się z Panem/Panią w sprawie opisanej w treści korespondencji e-mail —
      na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6
      ust. 1 lit. e (niezbędność do wykonywania zadań publicznych);
   2)  przyjęcia oraz rozpatrzenia sprawy opisanej w korespondencji e-mail — na podstawie art.
      6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. e
      (niezbędność do wykonywania zadań publicznych);
   3)  dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu
      faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa),
      art. 6 ust. 1 lit. e (niezbędność do wykonywania zadań publicznych) oraz na podstawie art.
      6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych);
      prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest posiadanie informacji potrzebnych
      np. w razie sporu; prawnie uzasadniony interes nie dotyczy przetwarzania, którego
      dokonuje organ w ramach realizacji swoich zadań;
   4) archiwalnym — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów
      prawa - Instrukcja Kancelaryjna) oraz przepisów dotyczących narodowego zasobu
      archiwalnego;
 
4.  Odbiorcy danych
Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione;
   1) podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia sprawy (jeżeli sprawa wymaga przekazania);
   2) podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony
       udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
   3) podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie
       zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub
       wydanego przez Administratora pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych
  osobowych
 
5.  Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej

6.  Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych;
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
3) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i e);
4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
5) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO;
6) sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak imię i nazwisko oraz adres e-mail jest konieczne do skontaktowania się z Panem/Panią w sprawie opisanej w formularzu (bez tych danych kontakt będzie niemożliwy); ponadto — jeżeli wiadomość dotyczy sprawy urzędowej — konieczne może okazać się podanie wszystkich danych, które są potrzebne do przyjęcia i rozpatrzenia tej konkretnej sprawy w świetle obowiązujących przepisów (bez tych danych rozpatrzenie sprawy może okazać się niemożliwe);
 
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane