W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Podstawy prawne działania

XML

Treść

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane - Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm)

***

Art. 80 ust. 2 pkt. 2

Zadania nadzoru budowlanego wykonują, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 następujące organy :

2) wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej;


Art. 83 ust. 2

Organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

***

Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego jest również organem właściwym w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu w zakresie uregulowanym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z poźn. zm.) oraz organem wyspecjalizowanym w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. nr 166 poz. 1360 z późn. zm.)

***

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi jest aparatem pomocniczym Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, i działa na podstawie :
ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206 z późn. zm.)ustawy z dnia 13 października 1998 r. o przepisach wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z póź. zm.) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. z 1998 r. Nr 106 poz. 668 z póź. zm.)§ 27 pkt 11 i § 39 statutu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (zał.  do Zarządzenia Nr 95/2011 Wojewody Łódzkiego z dnia 1 kwietnia 2011 z poź. zm.) Szczegółowe zasady i tryb pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi określa Regulamin Organizacyjny WINB (Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi stanowiącego Zał. do Zarządzenia Nr 116/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 18 maja 2009 r. z późn. zm.)