W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zadania ustawowe

XML

Treść

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane - Dz.U z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)

***

Do podstawowych zadań organów nadzoru budowlanego należy :
 • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
 • kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej;
 • badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;
 • współdziałanie z organami kontroli państwowej.
Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje :
 • kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji;
 • sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.
Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego :
 • badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień,
 • sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego.
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje kontrolę działalności powiatowych organów administracji architektoniczno-budowlanej (starosty) oraz powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego kontroluje wprowadzane do obrotu wyroby budowlane, prowadzi postępowania administracyjne w tym zakresie oraz wykonuje zadania o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

Organy nadzoru budowlanego są obowiązane do :
 • bezzwłocznego przesyłania organom administracji architektoniczno-budowlanej kopii decyzji i postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego;
 • prowadzenia ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt. 2;
 • prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych;
 • prowadzenia ewidencji zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3.