W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi.

Data publikacji strony internetowej: 2023-05-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-22.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word - lub są skanami dokumentów.
  • Pliki zamieszczane w serwisie będą dostosowywane do wymagań osób o szczególnych potrzebach.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  • Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Ewa Lefik-Babiasz. Kontakt: winb@lodz.uw.gov.pl, tel. 502 761 822. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi odpowiada Ewa Lefik-Babiasz, winb@lodz.uw.gov.pl, tel.502 761 822.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. R. Traugutta 25
90-113 Łódź

Parking
Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 50 metrów.
Parking jest bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową.
Przed budynkiem, w strefie miejskiego parkingu, znajduje się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Pies asystujący
Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku
Do budynku prowadzą schody wraz z pochylnią. Pochylnia nie jest wyprofilowana zgodnie z standardami dostępności aby z niej skorzystać konieczna będzie pomoc dodatkowej osoby. Drzwi wejściowe uruchamiane są automatycznie osuwają się na dwie strony.

Przestrzeń za wejściem
Na wprost wejścia, znajduje się duży prostokąty hol główny. Na końcu tego holu znajdują się schody na dół i w górę. Te na dół prowadzą do toalet oraz do baru z jedzeniem. Te w górę prowadzą do biur innych urzędów. 
Aby dotrzeć do siedziby Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi, trzeba udać się na czternaste piętro. Można skorzystać z wind. Po ok 20 m. od wejścia po prawej stronie znajduje się mniejszy hol, który jest holem gdzie można skorzystać z wind. Aby skorzystać z wind z panelu numerycznego trzeba wybrać liczby 14, wówczas na wyświetlaczu pojawi się informacja, którą windą należy pojechać. Panel wskaże windę pokazując literę A, B, C lub D. W przestrzeni przed-windowej nie ma powiadamiania głosowego. 
Do siedziby Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi, można dostać się również poprzez klatkę schodową, wejście do niej znajduje się w holu windowym - drzwi po lewej stronie od wejścia do holu.
Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.

Ciągi poziome
Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.
Wszystkie korytarze są dostępne.

Schody
Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Winda
Drzwi windy otwierają się automatycznie
Szerokość drzwi wynosi 100 centymetrów
Winda znajduje się w budynku
Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 90 centymetrów.
W windzie są komunikaty głosowe.

Pomieszczenia
Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka
Nie mamy dostępnej toalety.
W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
Toaleta dostępna znajduje się na 1 piętrze
Drzwi otwierają się na zewnątrz.
Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Aplikacje mobilne

Brak.

Dodatkowe informacje

Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): https://bip.winblodz.pl/artykuly/172/informacja-prosta


Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://bip.winblodz.pl/artykul/171/486/raport-winb-wersja-dostepna