W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Ogłoszenie 4/2012

XML

Treść

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
     poszukuje kandydatów na stanowisko:

      referent

     w Wydziale Orzeczniczo - Prawnym


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1
      Liczba stanowisk 1

Adres urzędu:
      90-113 Łódź , ul. Traugutta 25

Miejsce wykonywania pracy:
      Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • analiza dokumentacji
 • przygotowanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych
 • gromadzenie akt niezbędnych w postępowaniach
 • udział w wizjach lokalnych
 • przygotowanie odpowiedzi na skargi do WSA
Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
    Praca w siedzibie inspektoratu. Istnieje możliwość udziału w wizjach lokalnych i szkoleniach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy
    Praca przy wykorzystaniu komputera stacjonarnego lub przenośnego, kserokopiarki oraz innych urządzeń biurowych. Brak dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych toalet.
       - budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne

 • wykształcenie: wyższe prawo, administracja, budownictwo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w  administracji publicznej
pozostałe wymagania niezbędne:
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość Prawa budowlanego
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
Wymagane dokumenty i oświadczenie:
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentów potwierdzające posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy
Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych  kandydatów
Termin składania dokumentów:

     24-09-2012 r.

Miejsce składania dokumentów:
       Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
       90-113 Łódź, ul. Traugutta 25

Informacje:
    (42) 637-47-33