W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Komunikat do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z sezonem jesienno-zimowym

XML

Treść

Szanowni Państwo,

brak  szczelności  i  sprawności  urządzeń  spalających  paliwa, instalacji kominowych  i  gazowych  oraz  brak  drożności  i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchów gazu i pożarów.  

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego przypominam, że na właścicielach i zarządcach obiektów  budowlanych  ciąży  obowiązek  poddania użytkowanego obiektu budowlanego  co  najmniej jednej  w  roku  kontroli  okresowej  polegającej  na sprawdzeniu  stanu technicznego  m.in. przewodów  kominowych: dymowych, spalinowych  i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych (zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane).

Zgodnie  z  przepisami  kontrolę  stanu  technicznego  przewodów kominowych powinny przeprowadzać - w odniesieniu do przewodów dymowych  oraz  grawitacyjnych  przewodów  spalinowych i wentylacyjnych - osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim  lub  osoby posiadające  uprawnienia  budowlane  w odpowiedniej  specjalności.  W odniesieniu  do  kominów przemysłowych  i  kominów  wolno  stojących  oraz kominów  lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń  mechanicznych  - tylko  osoby  posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 

Jednocześnie nadmieniam, iż od 18 września br istnieje obowiązek sporządzania protokołów wyłącznie w wersji elektronicznej w bazie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) http://zone.gunb.gov.pl


Natomiast kontrolę instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, jak również osoby  posiadające  kwalifikacje  wymagane  przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych. 

W  przypadku  stwierdzenia  uszkodzeń  lub  braków  właściciel, zarządca lub użytkownik  obiektu  budowlanego,  na  których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po  przeprowadzonej  kontroli  usunąć stwierdzone  uszkodzenia  i uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa  mienia  bądź  środowiska, a  w szczególności  katastrofę  budowlaną,  pożar,  wybuch,  porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy  - Prawo budowlane).

Przypominam  również,  że  właściciele  i  zarządcy  obiektów  mają obowiązek usuwania  zanieczyszczeń  z  przewodów  dymowych  i spalinowych (rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków,  innych obiektów  budowlanych  i terenów - Dz. U poz. 719 z późn. zm.).

Ze względu na możliwość występowania trudnych warunków atmosferycznych, związanych w okresie zimowym, przypominam, iż w okresie występowania niekorzystnych zjawisk, tj. obfitych opadów śniegu połączonych z niskimi temperaturami, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mają obowiązek stałego monitorowania stanu technicznego podległych obiektów (np. grubość pokrywy śnieżnej, oblodzenie).  Wynika to  z treści art. 61 ust.2 Prawa budowlanego, zgodnie z którym właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu  w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.


W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku i niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku, między innymi poprzez stałą kontrolę grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachu oraz zapewnienie bezpiecznego usunięcia nadmiaru śniegu z dachu.

 

          Łódzki Wojewódzki
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Dorota Dąbrowska